Külmasilla kriitilisuse hindamine
Siseõhutemperatuur [℃]
Välisõhutemperatuur [℃]
Minimaalne pinnatemperatuur [℃]

Rakendus arvutab minimaalset vajalikku pinnatemperatuuri lähtuvalt standardis EVS-EN ISO 13788 toodud külmasilla kriitilisuse hindamiseks temperatuuriindeksite frsi väärtustest. Akna ja aknaraami puhul on minimaalne nõutud temperatuuriindeks frsi=0.7 ja ülejäänud tarindite puhul frsi=0.8