Kondenseerumise kontroll konstruktsioonis
Sise ja väliskeskondade seadistamine
Keskkond t [C] RH [%] Valikud
Sise
Välis
Konstruktsiooni kihid
U =  W/(m2K)
Materjal Paksus [mm] λd [W/mK] μ [kg/msPa]

Programm teeb konstruktsiooni arvutust lähtuvalt valemitest, mis on toodud raamatutes "Ehituskonstruktori käsiraamat, 2012",a "Ehitusfüüsika ABC, Tiit Masso, 2012" ja "Bauphysik. Walter Bläsi" . Materjalide andmete allikas on näidatud tabeli rea info-tekstina. Programmi autor teeb oma parimat, et leida usaldusväärsed andmed iga materjali kohta, kuid siiski tuleb arvestada sellega, et tulemused on indikatiivsed.